top of page

Acerca de

-Vi er stolte medlemmer af byg garanti ordningen og DI håndværk, hvad betyder det for dig som kunde?

Byg Garanti dækker kundens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde, hvis et medlem af DI Byggeri har tabt en sag ved Byggeriets Ankenævn, men ikke kan efterleve afgørelsen – fx på grund af konkurs, død, ophør eller lignende. Byg Garanti dækker op til 150.000,- kr. inkl. moms* pr. byggesag, gældende pr. den 1. juli 2017.

Byg Garanti dækker arbejde, der er udført for private kunder på deres:

  • Én- eller to-familieboliger

  • Ejerlejlighed eller andelsbolig

  • Sommerhus

  • Privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug

Hvor længe dækker Byg Garanti?

Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler.

bottom of page